Identiteit van het Zorghuis?

1 Ideologie – Waar geloven wij in?

De mens is van nature sociaal. Hij wil vanuit zijn eigenheid, unieke talenten en drijfveren betekenis geven aan al wat hij doet.
En doet dit heel bewust. Wanneer iemand ernstig ziek wordt verwerkt hij dat op zijn eigen unieke manier.
Tijdens de behandeling heeft de zieke nood aan “kwali-tijd”, aandacht en ondersteuning op zijn maat.
Door een positief welbevinden kan hij zijn behandeling beter dragen en vindt hij, gedragen door een warme omkadering,
de moed en de kracht om door te gaan.

2 Visie – Hoe kijken wij naar de wereld?

De medische verzorging van kanker en van chronisch evolutieve aandoeningen evolueert voortdurend. Tijdens de behandeling is
de patiënt voldoende omringd.
Voor de nazorg daartegenover zijn het individu en zijn (thuis)omgeving meer en meer aangewezen op henzelf.
Spijtig genoeg heeft niet iedereen een even groot sociaal vangnet. Langdurig zieken die door de mazen van dit vangnet glippen,
hebben een grotere kans op vereenzaming, depressie, isolement, angst… Daardoor zijn ze vaak minder zelfredzaam en
verwaarlozen ze soms hun behandeling.”.
Er is nood aan opvang voor elke kankerpatiënt die ambulant wordt behandeld, zeker voor mensen die eenzaam en onzeker
tegenover hun ziekte staan. Zieke mensen hebben immers nood aan (gemoeds)rust en welbevinden.
We willen met ons team van vrijwilligers inspelen op deze behoefte en op die manier een verschil maken in de maatschappij.

3 Missie

Het Zorghuis is een “bijna als thuis” huis voor mensen met kanker.
Het huis staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of middelen. Wij bieden onze gasten opvang, gezelschap, rust en
huiselijke gezelligheid, met bijzondere aandacht voor hun specifieke noden. Zo kunnen zij tot rust komen wat bijdraagt aan hun
herstel.

4 Unieke kracht

Het Zorghuis onderscheidt zich door een rustpunt te bieden tussen ziekenhuis en thuis waar mensen tijdens en na hun behandeling
terecht kunnen.
Een team van vrijwilligers, elk met hun eigenheid, vervult daarbij een belangrijke rol. Ze vormen de motor van het Zorghuis. Dag en
nacht, zeven dagen op zeven staan ze klaar voor de gasten. Om hen in staat te stellen hun opdracht goed te vervullen kunnen ze
rekenen op de nodige steun, begeleiding en vorming.

5 Kernwaarden

Samen leven en samen werken gaat soepeler als je begrip hebt voor elkaars persoonlijkheid en je oprecht de kwaliteiten van een
ander waardeert. We zijn een respectvolle organisatie waar betrokkenheid en geborgenheid belangrijk zijn en waar we
vernieuwend willen optreden.

Verbondenheid:
Samen willen we de unieke relatie tussen de gasten, mantelzorgers, familieleden, vrienden, professionele medewerkers en
vrijwilligers invullen.
We bieden onze gasten tijdens hun verblijf in het Zorghuis een warm en respectvol samenlevingsverband. Daarnaast zoeken
we ook verbinding met de buurt en de ruimere maatschappij.

Kracht:
We gaan uit van de kwaliteit en de competenties van de mensen (zowel de gasten als de vrijwilligers als de medewerkers)
in plaats van de tekortkomingen. Dit geeft kracht en vertrouwen.
Het Zorghuis reikt haar gasten vormen van troost en ondersteuning aan die ze mogelijks elders niet vinden.

Respect:
We respecteren iedereen in zijn “zijn” en we zijn er voor iedereen, binnen de mogelijkheden en de identiteit van het
Zorghuis.
We waarderen een samenleving die ruimte biedt aan uiteenlopende levens- en wereldbeschouwingen maar die nooit aan
anderen mogen worden opgedrongen.

6 Ambitie

Wij zijn geslaagd wanneer we:
• persoonlijke aanpak met zorg op maat bieden
• inzetten op het welbevinden van de gast
• een “thuis” creëren met maximaal comfort en ruimte
• bekendheid van het concept “Zorghuis” over geheel Vlaanderen en verder verspreiden en daardoor het
maatschappelijk draagvlak vergroten


   

WWW.ZORGHUISOOSTENDE.BE